16 พ.ค. เวลา 01:30 • ความคิดเห็น
เป็นความรู้สึกมั้ยนะ เมื่อรักและเชื่อใจก็ไว้ใจ* และฝากความหวัง
พูดถึงความไว้ใจในทุกรูปแบบ
1
เรากำลังคาดหวังในสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นอยู่หรือเปล่า
*พูดถึงความรักทุกรูปแบบ
โฆษณา