16 พ.ค. เวลา 06:09 • ความคิดเห็น
ความสม่ำเสมอ และ ความมีเหตุมีผล ครับ สำคัญมากแต่เป็นความสม่ำเสมอและเหตุผลในทางที่เหมาะสมโดยไม่ได้เป็นไปฝ่ายเดียว
1
โฆษณา