16 พ.ค. เวลา 08:40 • ความคิดเห็น
น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่กล้าพูดความจริงต่อกันและไร้ซึ่งความกลัวเมื่อตอนอยู่ด้วยกัน
2
โฆษณา