16 พ.ค. เวลา 15:47 • การศึกษา
สถานีหลักสี่
จากการดูสื่อ ข่าวรร.หลายแห่งมีนักเรียนที่ตั้งตนเป็นหัวหน้าแก้งค์ ทำร้าย ข่มขู่เพื่อนนักเรียนที่อ่อนแอกว่าทำให้นักเรียนที่ถูกข่มขู่เป็นโรคหวาดผวาไม่อยากไปรร. กลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ นับเป็นเรื่องเศร้ามากที่นร. เยาวชนไทยเลียนแบบทางวัฒนธรรมตะวันตกกัน บางครั้งสูบยาเสพติด กัญชา และใช้กำลังให้เพื่อนร่วมด้วย
ดิฉันว่าดีนะคะจะได้ช่วยสอดส่องแทนรร./อาจารย์อีกชั้นหนึ่ง เพราะนี่คือภัยสังคมของโรงเรียนในการทำให้นักเรียนประพฤติตนไม่ถูกต้องคะ
โฆษณา