17 พ.ค. เวลา 12:02 • ความคิดเห็น
ไม่ผิดค่ะ เราไม่ได้ไปด้วย
ซองงานแต่ง สำหรับช่วยค่าใช้จ่ายในงานค่ะ ถ้าไม่ได้ไป จริงๆ ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะ
โฆษณา