18 พ.ค. เวลา 00:07 • ความคิดเห็น
อยู่กับจิตตนเอง ฟังผู้อื่นหลายๆวงการพูดแล้วพิจารณาว่ามีประโยชน์อะไรบ้าง จะนำไปใช้ได้อย่างไร
งานเขียนเพราะผู้ดูแลแผ่นดินสั่งให้เก็บข้อมูลบันทึกเรื่องพรจากฟ้า
วางแผนว่าวันรุ่งขึ้นจะทำอะไรต่อไปบ้างเตรียมการอย่างไร
โฆษณา