20 พ.ค. เวลา 12:15 • ไอที & แก็ดเจ็ต

Alibaba Cloud เปิดคอร์ส Generative AI เพื่อเพิ่มทักษะผู้มีความสามารถด้านดิจิทัลทั่วโลก

อาลีบาบา คลาวด์ (Alibaba Cloud) ธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และหน่วยงานหลักด้านอินเทลลิเจนซ์ของอาลีบาบา กรุ๊ป ประกาศให้ลูกค้า พันธมิตร และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเข้าร่วมหลักสูตร Alibaba Cloud Certified Associate (ACA) Generative AI Engineer ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 หลักสูตรนี้เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของ Alibaba Cloud ที่จะสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลและช่วยให้เข้าถึงการใช้ AI ได้ในวงกว้างมากขึ้น
โฆษณา