21 พ.ค. เวลา 09:19 • ธุรกิจ
ช่างตัดผม ถ้าคนหัวไม่มีผมเลย
ตกงานแน่นอน แต่แท้จริงทุกคน
แทบจะมีผม ยาวเมือไหร่ก็ต้องตัด
ช่างตัดผมรอตัดรับเงิน อาชีพที่ขึ้น
อยู่กับ ความสั้นยาวเสริมบุคลิก
ทุกอาชีพ
ส่วนช่างแอร์ก็ดีแต่ต้องรองานเป็น
ช่วงเวลาตอนนี้หน้าร้อนอาจมีงานล้น
หน้าหนาวเย็นๆก็อาจพึ่งอาชีพนี้น้อย
สรุปว่าเป็นอะไรก็ต้อง ฝีมือดี บอกต่อ
งานเยอะแน่นอนไม่อดข้าวดอก
โฆษณา