22 พ.ค. เวลา 12:13 • ปรัชญา
กรรมต้องชดใช้​ แต่ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้​ หนีกรรมได้ต้องเข้านิพพาน​
โฆษณา