ภาพบรรยากาศ

พิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาเจดีย์บรมพุทโธ
เฉลิมฉลองวิสาขบูชา เมืองมาเกอลัง ประเทศอินโดนีเซีย
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ขออนุโมทนาบุญกับทีมในครั้งด้วย
#ไทยแลนด์ #ทุกคน #วัยรุ่น #ปราจีนบุรี #สระแก้ว #ระยอง #นครพนม #ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ #วัดพระธรรมกาย #ธรรมะ #ธรรมทาน #บุญ #asia #shorts #word #thailand #international #foryou
Atmosphere pictures
Ceremony of circumambulation around the Great Chedi Borobudur
Celebrate Visakha Bucha Magelang City Indonesia
Wednesday, May 22, 2024
I would like to congratulate the team on this occasion as well.
โฆษณา