24 พ.ค. เวลา 15:07 • หนังสือ

เทคนิค "เกมส์ออมตามเป้า และเฝ้าเพิ่มให้"

(สอนการเงินเด็ก)
ด้วยบุคลิกของเด็ก ๆ มักเบื่อง่าย อะไรที่ทำเป็นเกมส์ หรือ มีความสนุก เขาจะสนใจ
เกมส์นี้ผู้ปกครองลองเล่นกับเด็ก ๆ ดู โดย อาจจะทำกระดาษ หรือ เขียนในไอแพต ทำเป็นตารางการเก็บเงิน ทำเป็นเป้าหมายให้เขาเก็บ แล้ว กำหนดว่า หากถึงเป้านี้ จะเพิ่มให้ จะเป็น % หรือ เป็นจำนวน ก็แล้วแต่
เช่น
ตารางเก็บเงินในหน้านี้ มี ช่อง 5 บาท 20 ช่อง วันไหนเก็บให้ติ๊กถูก เมื่อเก็บถึง 100 บาท ผู้ปกครองจะเพิ่มให้ 10% คือ 10 บาท เป็น 110 บาท
เราอาจจะเพิ่มช่องทาง พาเขาไปฝากเงินที่ธนาคารต่อ
ทำอย่างนี้ เป็นรอบ ๆ
อาจจะเพิ่มเป็นช่องละ 10 บาท ก็ได้
เมื่อเขาเห็นเงินออมที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากที่ผู้ปกครองเติมลงไป และ ดอกเบี้ยจากการฝากธนาคาร
ทุกครั้งที่จะใช้จ่ายอะไร? ให้เตือนเขาถึงเงินของเขา เขาจะเริ่มตระหนักรู้มากขึ้นว่า สิ่งที่อยากจ่ายจำเป็นหรือไม่เพียงใด???
#เทคนิควิธีการเงินดีตลอดกาล EP.94
โค้ชสุนีย์ เอี่ยมแสงสิน
ที่ปรึกษาการเงิน
เจ้าของหนังสือ “รู้ 4 สิ่งนี้ การเงินดีตลอดกาล”
และ “จัดการเงินดี เงินก็ไม่หนีไปหาคนอื่น”
#รู้4สิ่งนี้การเงินดีตลอดกาล
#เทคนิคง่ายและกระชับเพื่อยกระดับฐานะการเงิน
#จัดการเงินดีเงินก็ไม่หนีไปหาคนอื่น
#อ่านเองยังยิ่งอ่านยิ่งอินคนอื่นอ่านยุ่อมยังประโยชน์ได้แน่นอน
#หนังสือการเงินที่อ่านง่าย
#ต้องมีไว้ติดบ้าน
#เด็กอ่านได้
#ผู้ใหญ่อ่านดี
#เสริมภูมิคุ้มกันด้านการเงิน
#คู่คิดประจำบ้าน

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา