🔆ทำบุญ ทุกบุญ บุญละบาท วันละบาท ทุกวัน

ครั้งที่ ๑,๐๒๔/๒๕๖๗ ( ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ )
✍️ ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ โดย พ.พรชัย พลวโร บวชจนตาย พร้อมหมู่คณะทั่วโลก
💎 ๑๐๐ บุญ บุญละบาท วันละบาท สร้างล้านบุญ มหาบุญ มหาทานบารมี ถวายมหาสังฆทาน ถวายกำลังใจพุทธบุตร ทุกนิกาย ทุกวัด ทุกศูนย์ปฏิบัติธรรมทั่วไทยและทั่วโลกในพระพุทธศาสนา 🙏
#ไทยแลนด์ #ทุกคน #วัยรุ่น #ปราจีนบุรี #สระแก้ว #ระยอง #นครพนม #asia #shorts #word #thailand #international #funny #foryou #ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ #วัดพระธรรมกาย #ธรรมะ #ธรรมทาน #บุญ
🌟 สุทินฺนํ วต เม ทานํ อาสวกฺขยาวหํ นิพฺพานปจฺจโย โหตุ ( สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง นิพพานะปัจจะโย โหตุ. )
🌟 ทานอันใดที่ข้าพเจ้าถวายดีแก่หมู่สงฆ์แล้วก็ดี แก่ข้าพเจ้า เป็นเหตุนำมาซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะ เป็นเหตุให้บรรลุพระนิพพาน
🙏อานิสงส์ ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนหมู่มาก
✴️สามารถสอบถามได้ พ.พรชัย พลวโร
☎️ เบอร์โทร 088 541 2138 หรือ
ID line : 0885412138nonil
(พรชัย พลวโรเถระ โจ้)
หรือ เฟสบุ๊ค พระพรชัย พลวโร โนนิล โจ้
หรือ โอนทำบุญ พร้อมเพย์ 088 541 2138
หรือ โอนทำบุญ กรุงไทย พ.พรชัย พลวโร
508 0 27470 0
( ตามจิตศรัทธา หรือ เดือนละ 2,000 บาท )
( เมื่อทำบุญแลัว ให้แจ้งชื่อ นามสกุลและส่งสลิปได้ในแชททุกช่องทาง ได้พิมพ์รายชื่อในโฟสตลอดในการทำบุญและร่วมบุญ เพื่อให้มนุษย์และเทวาได้อนุโมทนาบุญทุกวัน )
✴️สัพเพเตโรคา สัพเพ เต ภะยา สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัททะวา สัพเพ เต ทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสันตุ อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโกวัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ
💎ขอให้โรค ภัย อันตราย ความจัญไร ฝันร้าย สิ่งไม่เป็นมงคลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น จงฉิบหายสูญไป ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุ เจริญด้วยทรัพย์ เจริญด้วยสิริ เจริญด้วยยศตำแหน่ง เจริญด้วยพลกำลัง เจริญด้วยวรรณะ และเจริญด้วยความสุข ตลอดกาลเทอญฯ
🙏รายนามเจ้าภาพมหาบรมเศรษฐีกิตติมศักดิ์ต้นบุญ🙏
🙏พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
🙏สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
🙏พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ ( ทองดี สุรเตโช )
🙏พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม)
🙏หลวงพ่อธัมมชโย
🙏หลวงพ่อทัตตฺชีโว
🙏คุณยายอาจารย์ทองสุข สำแดงปั้น
🙏คุณยายอาจารย์จันทร์ ขนนกยูง
🙏พระสุธรรมญาณวิเทศ.วิ (สุธรรม สุธฺมโม)
🔆Make merit for every merit, one baht per merit, one baht per day, every day.
No. 1,024/2024 ( 25 May 2024 )
✍️ Offered as a Buddhist offering and worship of Dhamma Maha Pujaniyajarn by Phra Phonchai Phonwaro, ordained until death along with groups around the world.
💎100 merit, a baht of merit, one baht a day creates a million merits, great merit, great merit.
Offered as an offering to the Buddha and as an offering to the Dhamma Maha Pujaniyajarn.
Offering offerings to the Sangha Offering encouragement to Buddhist children of every sect, every temple, every Dhamma practice center throughout Thailand and around the world in Buddhism.
Any alms that I give to the Sangha are good for me and cause the extinction of evil. It is the cause of attaining Nirvana.
Benefits: The one who gives alms is loved and liked by many people.
You can inquire.
Phone number 088 541 2138 or
ID line : 0885412138nonil (Phonchai Phonwarothera Jo)
or Facebook Phraphonchai Phonwaro Nonil Jo
Or transfer to make merit with PromptPay 088 541 2138
(When making merit, please inform your name, surname and send the slip in every chat channel. Always printed a list of names in Facebook for making merit and participating in merit. So that humans and gods can enjoy merit every day)
or transfer to make merit at Krungthai P. Pornchai Phonwaro
508 0 27470 0
(According to faith or 2,000 baht per month)
(When making merit, please inform your name, surname and send the slip in every chat channel. Always printed a list of names in Facebook for making merit and participating in merit. So that humans and gods can enjoy merit every day)
⚜️รายนามเจ้าภาพมหาบรมมหาเศรษฐี
1)พระครูมงคลภาวนานุสิฐ ผช.วัดปากน้ำภาษีเจริญ
2)พระครูศรีพนมวรคุณ ( กมลชัย กมโล )
ผช.วัดพระธาตุพนมวรวิหาร
3)พระมหา ดร.มิญช์ พุทฺธิวฑฺโฒ
4)พระมหาสุทธิพันธุ์ วิสุทฺธิโก
5)พระ พรชัย พลวโร(โนนิล) บวชจนตาย โจ้
พร้อมครอบครัวเหงี่ยนถิ แบด่าว , กัลฯประภาพร
ก้องอนันต์พงษ์ ( โยมแม่แท้ของ พระพรชัย พลวโร ) ครอบครัวพนมเกียรติศักดิ์ , ครอบครัวปัทมชนกานต์ , ครอบครัวพานศิริกุล , ครอบครัวก้องอนันต์พงษ์ , ครอบครัวนามกลาง , ครอบครัวพนมไพโรจน์
อุทิศบุญให้คุณย่าเหงี่ยนถิ แบ่ , ยายเชิม พนมเกียรติศักดิ์และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านทั้งสองฝั่ง
🌟รายนามเจ้าภาพมหาบรมมหาเศรษฐี
1)กัลฯศิริชัย ปลายเนตร พร้อมครอบครัว
2)กัลฯธันย์นริมนท์ เพชรดาชานนท์ พร้อมครอบครัว
3)กัลฯช่อ สิตตะวิบุล พร้อมครอบครัว
4)กัลฯพุฒิพัฒน์ เจริญฤทธิพันน์ พร้อมครอบครัว
5)กัลฯบำเพ็ญ ทองผา พร้อมครอบครัว
6)พันจ่าอากาศเอก สุชาติ ภู่ทอง พร้อมครอบครัว
7)กัลฯ ธัญพัฒน จันทร์วีระวงศ์ พร้อมครอบครัว
8)กัลฯ วงเดือน จอมอาษา พร้อมครอบครัว
9)กัลฯ สุกัญญา บัวเพื่อน พร้อมครอบครัว
10)กัลฯ พนารัตน์ เสวตชาติ พร้อมครอบครัว
11)กัลฯ ศิราณี จันทร์แจ่มใส , บิดามารดา ,Tammy, Samson, June Nguyen, Josh Lohmer บิดามารดาและหมู่ญาติ
12)กัลฯ อภิชัย ธรรมะเขียว พร้อมครอบครัว
13)กัลฯ กนิฐา เปี่ยมแสง พร้อมครอบครัว
อธิษฐานจิต
🎖️กองบุญ ดังนี้
💠1)วัดปากน้ำภาษีเจริญ
2.บำรุงวิชชาธรรมกาย
3 โรงทาน
💠4)วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
บูชาธรรมพระอุปัชฌาย์
( หลวงพ่อทองดี พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ )
❇️5)ทุกกองบุญศูนย์ปฏิบัติธรรมพระพุทธมงคลแก้ว ชัยภูมิ
❇️6)ทุกกองบุญศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคาม
❇️7)ทุกกองบุญวัดพุทธบาหลี อินโดนีเซีย🇮🇩
❇️8)ทุกกองบุญศูนย์ปฎิบัติธรรมแก้วตะวันออก ตราด
❇️9)ทุกกองบุญวัดภาวนากรุงโซล เกาหลีใต้🇰🇷
❇️10)ทุกกองบุญธุดงค์สถานอำเภอเมืองลพบุรี
❇️11)ทุกกองบุญศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ สงขลา
❇️12)ทุกกองบุญศูนย์ปฏิบัติธรรมปักกิ่ง จีน🇨🇳
❇️13)ร่วมบุญถวายภัตตาหารประจำวัน
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
❇️14)ถวายปัจจัยบูชาธรรม พอจ.ศุภโชค สุภฺคโค
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
❇️15)ทุกกองบุญศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา
✳️16)ทุกกองบุญวัดพระธรรมกายมองโกเลีย🇲🇳
✳️17)ทุกกองบุญวัดพระธรรมกายเกาลูน ฮ่องกง🇭🇰
✳️18)ทุกกองบุญศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา dci บางบาล จ.อยุธยา
❇️19)ทุกกองบุญวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿
❇️20)ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสมุย สุราษฎร์ธานี
กองบุญ เศรษฐีถาวร
❇️21)ทุกองบุญศูนย์อบรมเยาวชนนราธิวาส
❇️22)ทุกกองบุญศูนย์ปฏิบัติธรรมปัตตานี
❇️23)ทุกกองบุญศูนย์ปฏิบัติธรรมอำเภอเมืองตรัง
❇️24)ทุกกองบุญศูนย์ปฏิบัติธรรมอำเภอเมืองสตูล
❇️25)ทุกกองบุญศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนยะลา
✳️26)ทุกกองบุญศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง
✳️27)ทุกกองบุญศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเพชรบุรี
✳️28)ทุกกองบุญวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์ม สวีเดน🇸🇪
❇️29)ทุกกองบุญสำนักสงฆ์แม่ลิดหลวง แม่ฮ่องสอน
❇️30)ทุกกองบุญศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันมีชัย กัมพูชา🇰🇭
❇️31)ทุกกองบุญวัดพระธรรมกายคานากาว่า ญี่ปุ่น🇯🇵
❇️32)ทุกกองบุญวัดนาบุญศรีพัฒนาราม ลาว🇱🇦
❇️33)ทุกกองบุญวัดพุทธเคปทาวน์ แอฟริกาใต้🇿🇦
❇️34)ทุกกองบุญวัดกิ่วลม เชียงใหม่
❇️35)ทุกกองบุญวัดหนองไผ่ล้อม ปราจีนบุรี
❇️36)ทุกกองบุญวัดบ้านขุน เชียงใหม่
❇️37)ทุกกองบุญวัดพระธรรมกายมินเนโซตา สหรัฐอเมริกา🇺🇸
❇️38)ทุกกองบุญศูนย์ปฎิบัติธรรมโยธิน บัตเตอร์เวิร์ท มาเลเซีย🇲🇾
❇️39)ทุกกองบุญวัดพระธรรมกายนครชีดนี ออสเตรเลีย 🇦🇺
❇️40)ทุกกองบุญวัดพระธรรมกายนอร์ไรน์-เวสท์ฟาเลนเยอรมันนี🇩🇪
❇️41)ทุกกองบุญวัดป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี
❇️42)ทุกกองบุญศูนย์การศึกษาจอมบึง ราชบุรี
❇️43)โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
44)กองทุนพุทธปัญญา
45)กองบุญยานพาหนะ
❇️46)ทุกกองบุญธุดงคสถานศรีโตตรบูรณ์
ในความอุปถัมภ์ พระเทพวรมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
❇️47)ถวายค่าน้ำและค่าไฟ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
❇️48)วัดพระธรรมกาย 25 กองบุญ
❇️49)ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
50)กองบุญสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
51)กองบุญบูรณะซ่อมแซมอาคารปฏิบัติธรรม
52)กองบุญถวายยารักษา
53)กองบุญถวายข้าวสาร
54)กองบุญถวายผ้าไตรจีวร
55)กองบุญถวายอัฐบริขาร
56)กองบุญถวายบุญแสงสว่าง
57)กองบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
58)กองบุญบูรณะซ่อมแซมศาสนสถาน
59)กองบุญถาายน้ำปานะทุกวันพระ
60)กองบุญถวายอุปกรณ์ทำสื่อธรรมะ
61)กองบุญบำรุงรักษาระบบอินเตอร์เน็ต
62)กองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโซเชียล
63)กองบุญถวายผ้าป่า
64)กองบุญทุกสิ่ง
65)กองบุญถวายขนมปัง
66)กองบุญถวายไข่
67)กองบุญถวายวัตถุดิบปรุงอาหาร
68)กองบุญถวายหนังสือเรียน
69)กองบุญถวายอุปกรณ์การเรียน
70)กองบุญถวายผัก
71)กองบุญถวายผลไม้
72)กองบุญถวายปานะ
73)กองบุญถวายอุปกรณ์ผลืตสื่อธรรมะ
74)กองบุญถวายอัฐบริขาร
75)กองบุญบุพเปตพลี (พิธีอุทิศส่วนกุศลวันพระใหญ่)
76)กองบุญบำรุงวัด ZOOM
77)กองบุญถวายโคมประทีป
78)กองบุญถวายคอมพิวเตอร์
❇️79)กองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโซเชียล
(พ.พรชัย พลวโร)
❇️80)กองบุญปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ต่าง ๆ
ของ พ.พรชัย พลวโร
❇️81)กองบุญทะนุบำรุงบำรุงพระพุทธศาสนา
❇️82)กองบุญอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนบ้านเชียงแมน หลวงพระบาง สปป.ลาว 🇱🇦 ลาว
❇️83)กองบุญสั่งสมบุญทุกบุญในพุทธศาสนา 26 บุญ
บุญละปลี้มๆ 21 พันล้าน ( พอจ.นิกร สิริพนฺโธ )
❇️84)กองบุญบูชาธรรมพระอาจารย์
พม.ดร.มิญช์ พุทฺธิวฑฺโฒ
❇️85)กองบุญยานพาหนะแก้ว ( รถ )
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
❇️86)ทุกกองบุญศูนย์ปฎิบัติธรรม กาญจนบุรี ครั้งที่ 226
❇️87)ทุกกองบุญศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัด นครปฐม
❇️88)วัดวิเวกภูนางงำ ขอนแก่น กองบุญค่าน้ำและค่าไฟฟ้า
❇️89)โครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
❇️90)กองบุญสนับสนุนโครงการอบรมนักเรียน
เยาวชนและค่ายศีลธรรม
❇️91)กองบุญสลากภัตประจำเดือน
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
❇️92)กองบุญสนับสนุนโครงการบวชพระทุกเดือน
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
❇️93)กองบุญโครงการปฎิบัติธรรม 24 น.
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
❇️94)ทุกกองบุญวัดมัชฌันติการาม ( วัดน้อย ) เขตบางซื่อ กรุงเทพ ธรรมยุต
❇️95)สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ธรรมยุต
วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพ
❇️96)กองบุญบริจาคช่วยเหลือองค์กรการกุศล
ยูนิเซฟแห่งประเทศไทย
❇️97)ทุกกองบุญศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าอุเทน นครพนม
❇️98)กองบุญปล่อยปลาประจำเดือน 100 กิโลกรัม
( พอจ.พม.ศตวรรษ ธมมฺวํโส )
❇️99)ทุกกองบุญศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรนครพนม นครพนม
❇️100)ทุกกองบุญ กองทุน อาทรประชานาถ
วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี
❇️101)ทุกกองบุญวัดพระธรรมกาย นิวคาสเซิล อังกฤษ 🇬🇧
❇️102) 50 บุญ 50 บาท ปลื้มล้านล้านทุกวัน พระอาจารย์อานนท์ ฐิตสมตฺโถ
❇️103) บุญละบาท ( พระอาจารย์ พระมหา เสถียร จินฺตากโร )
❇️104) ทำบุญทุกบุญ 23 บุญ 23 บาท บูชาธรรมพระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี
( พระอาจารย์ พระมหาโสรัจน์ รตนวํโส )
โฆษณา