25 พ.ค. เวลา 13:23 • ความคิดเห็น
เริ่มจากจอเขียว จอสี17"ล่าสุด ฮาร์ดไดรฟ์ตั้ง3กิ๊กแน่ะ
โฆษณา