27 พ.ค. เวลา 13:05 • ไลฟ์สไตล์
ปัญหามีอยู่ 2 ข้อ
1 ไม่รีบปฏิบัติ
2 ทำแล้วไปไม่สุดทาง
วิธีแก้ รีบลงมือปฏิบัติเดี๋ยวนี้เลย และทำไปให้สุดทางด้วยจ้า
โฆษณา