2 มิ.ย. เวลา 09:18 • ปรัชญา

"กุญแจ 3 ดอกของชีวิต"

ดอกที่ 1 คือ " ยอมรับ "
ดอกที่ 2 คือ " แก้ไข "
ดอกที่ 3 คือ " ออกห่าง "
หาก”ยอมรับ”ไม่ได้ .. ก็ลงมือ " แก้ไข "
หากแก้ไขไม่ได้ .. ก็จง " ออกห่าง "
คนที่มองโลกในแง่ดี
คิดแต่จะหัวเราะ .. จนลืมอาฆาต
คนที่มองโลกในแง่ร้าย
คิดแต่อาฆาต .. จนลืมหัวเราะ
อย่าถามคนอื่นว่า " เพราะอะไร "
แต่จงถามตนเองว่า " มีสิทธิ์อะไร "
ความห่างเหินเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็กลัว
ที่กลัวก็เพราะว่าไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่ง
" ยังคิดถึงคุณ " หรือ " ลืมคุณไปแล้ว "
คนบางคนดีต่อคุณ .. ก็เพราะคุณดีต่อเขา
คนบางคนดีต่อคุณ .. ก็เพราะรู้ในความดีของคุณ
ไม่ว่าจะเป็น " ความรัก " หรือ " มิตรภาพ "
จุดมุ่งหมายที่สูงสุด..
อาจไม่ใช่การได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
แต่เป็นความเข้าใจ .. ที่มีให้กันต่างหาก
เครดิต คุณวิไลลักษณ์
โฆษณา