9 มิ.ย. เวลา 03:03 • ความคิดเห็น
อะไรที่ไร้คุณค่าไม่ป็นประโยชน์
โยนทิ้งลงถังลงกองขยะไปแล้ว
ลองเราเสียดายเก็บขยะขวดน้ำ
สิ่งของมากอดเอาไว้ แค่โอบกอด
สองมือสองแขนทั้งหนีบจนสุด
ความสามารถก็แค่กอดรัดไว้ได้
เท่าที่ทำได้นั้น สำคัญว่าที่กอดรัด
ไว้มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่ามากกว่ากัน
ถ้าไม่แยกแยะความคิดเอาแต่ใช้
คำพูดลอยๆ อดีตเรื่อราวในอดีต
ของรกๆก็ยังคอยติดตามที่เขาว่า
เรื่อนาวผ่านมานานแล้วแต่ที่ไม่ผ่าน
คือ"เสียงในหัว"ปมที่คอยตามติด
เพราะเราไม่ได้คัดแยกทิ้งไป
ยังหวงแหนกอดไว้ด้วยความคิด
กลับไปย้ำมา วันดีๆข้างหน้าสิ่งดีๆ
เรื่องราวดีๆโอกาสดีๆจะเข้ามาก็
ไม่มีความสามารถหยิบจับคว้า
เพราะพื้นที่โอกาสถูกเบียดบัง
ไปด้วยขยะในอดีตจนหมด
ลองดูใหม่ค่อยๆและค่อยทำ
คนเรา5ส.แต่ความสะอาดนอกตัว
5ส.สะสางใจจิตบ้างก็จะโล่ง
โปร่งสบายเนอะครับ รู้ว่ายาก
แต่ไม่ยากเกินความพยายามดอก
เกิดขึ้นไปแล้วแก้ไขไม่ได้แต่
ถอดบทเรียนทำใหม่คิดใหม่
เลือกผลลัพธ์ใหม่ได้เสมอ
โฆษณา