12 มิ.ย. เวลา 03:00 • สิ่งแวดล้อม

นกจาบคาเล็ก กับพฤติกรรมกินแมลงโดยเฉพาะ "ผึ้ง" ที่เป็นอาหารสุดโปรด

นกจาบคาเล็ก (Green Bee-eater) ชื่อสามัญ : Green Bee-eater ชื่อวิทยาศาสตร์ : 𝘔𝘦𝘳𝘰𝘱𝘴 𝘰𝘳𝘪𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭𝘪𝘴
เป็นนกขนาดเล็ก รูปร่างเพรียว หัวโต คอส้ัน ปากเล็กแหลมยาว และโค้งงอลง เล็กน้อย ขนโดยทั่วไปเป็นสีเขียวอมเหลืองทั้งตัว ยกเว้นบนหัวและท้ายทอยมีสีเหลือง ทอง มีแถบสีดําพาดผ่านตาไปยังด้านข้างของคอ และมีแถบสีดําสั้น ๆ ขวางหน้าอก ตอนบน หางค่อนข้างยาว ขนหางคู่กลางยาวเลยปลายขนหางคู่อื่นออกไป จนดูคล้ายมีหาง แหลมยาว
การกระจาย พบในแอฟริกา ตะวันออกกลาง อินเดีย จีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ พม่า ไทย และอินโดจีนใน ประเทศไทยพบทุกภาคยกเว้นภาคใต้ พบตามที่โล่งแจ้ง ตั้งแต่พื้นราบจนถึงระดับความสงู 1,500 ม. ไม่ว่าจะเป็นทุ่งหญ้า ป่าละเมาะ ไร่ ทุ่งนา หรือที่รกร้างว่าเปล่า
นกจาบคาเล็กมัก พบเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เกาะอยู่บนยอดไม้ที่ไม่สูงนัก หรือตามกิ่งไม้แห้ง ๆ เพื่อ มองหาแมลงที่บินผ่านไปมา นกจาบคาจะกินแมลงที่บินอยู่ในอากาศเท่านั้น ชอบกินผึ้งมาก แต่ไม่ได้รับอันตรายจากเหล็กในของผึ้ง มันมีวิธีกินผึ้งที่ชาญฉลาด โดยเอาส่วนก้นของผึ้งถูกับที่ที่มันเกาะอย่างรวดเร็วจนเหล็กในหลุด
ผสมพันธุ์ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน มิถุนายน ทํารังตามฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือเนินดิน โดยขุดโพรงลึกเข้าไปตามริมตลิ่ง ไข่ ครั้งละ 5-6 ฟอง ไข่มีสีขาว ระยะฟักไข่ 13-14 วัน
ข้อมูลอ้างอิง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
บันทึกภาพ : วิษณุรักษ์ ศรีบัณฑิต สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
#นกจาบคาเล็ก #กรมอุทยานแห่งชาติ #สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชสีมา
โฆษณา