15 มิ.ย. เวลา 03:00 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

โครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษา

ด้าน Robotics, AI, and Coding: RAC รุ่นที่ 2 ปี 2567
FIBO สถาบันวิจัย บริการวิชาการและการศึกษาระดับโลกด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ป.ตรี โท เอก จัดฝึกอบรม "โครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC) รุ่นที่ 2 ปี 2567" * เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2567 *
เชิญเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจนักนวัตกรรม ที่มีใจรักในงานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หรือวิทยาการข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
โครงการที่จะช่วยให้นักเรียนระดับมัธยมปลายและอาชีวะได้มีโอกาสเรียนรู้และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการทำงานในสายอาชีพ โดยได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับตลาดแรงงานและอาชีพในสายงาน Robotics, AI และ Coding ปูทางสู่การเข้าทำงานจริงในอนาคต
* รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ฯ แล้ว *
ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2567
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ : https://rac.thairobotics.org/
 
อ่านข่าวและบทความอื่น ๆ ได้ที่ https://www.mreport.co.th/?utm_source=bd
ติดตาม M Report ได้ที่
LINE Official : https://bit.ly/357ySYm
โฆษณา