18 มิ.ย. เวลา 10:10 • ไอที & แก็ดเจ็ต

สร้างสรรค์โครงการ AI ขององค์กรให้เป็นจริงด้วย IBM Power

การนำ AI เข้ามาใช้ในองค์กรเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน โดยหนึ่งในความท้าทายที่ทำให้โปรเจ็กต์ AI ขององค์กรไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันก็คือโครงสร้างพื้นฐานด้านฮาร์ดแวร์ ในบทความนี้เราจะขอพาทุกท่านไปรู้จักกับ IBM Power ในมุมของงาน AI ให้มากขึ้นว่าจะสร้างความแตกต่างได้อย่างไร
ความท้าทายของโปรเจ็กต์ AI ระดับองค์กร
เมื่อพูดถึงการริเริ่มโครงการ AI ขึ้นในองค์กรนั้น มักมีคำถามเกิดขึ้นเสมอในหลายแง่มุมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีว่า จะสามารถรองรับการประมวลผลได้ทันกับปริมาณข้อมูลหรือไม่ รวมไปถึงอัตราการใช้หน่วยความจำที่สามารถรองรับการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนวิธีการในการนำโมเดล AI ไป deploy ใช้งานที่เห็นภาพและจับต้องได้
โฆษณา