18 มิ.ย. เวลา 05:13 • การศึกษา

บรรยาย โรงเรียนพะเยาประสาทธน์วิทย์

ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยาย ให้กับนักเรียนโรงเรียนพะเยาประสาทนธ์วิทย์ จัดโดย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา
โฆษณา