18 มิ.ย. เวลา 05:44 • การศึกษา

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม การขับขี่ปลอดภัย

ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ “ การขับขี่รถอย่างปลอดภัย ” ให้กับนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จัดโดย สำนักงานขนส่ง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 www.drsuthichai.com
โฆษณา