18 มิ.ย. เวลา 05:53 • การศึกษา

บรรยายหัวข้อ " เมาแล้วขับ "

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ได้เชิญ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ “ เมาแล้วขับ ผลกระทบของการดื่มแอลกฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 www.drsuthichai.com
โฆษณา