21 มิ.ย. เวลา 02:32 • ข่าวรอบโลก

รัสเซีย-เกาหลี ชื่นมื่น

เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน ปธน.ปูติน เดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือ อย่างเป็นทางการ เป็นการเยือนเกาหลีเหนือของเขาเป็นครั้งแรกในรอบ 24 ปีอีกด้วย
เกาหลีเหนือจัดพิธีต้อนรับ ยิ่งใหญ่สมเกียรติ โดยมรปธน.คิมจองอึน รอให้การต้อนรับ โอกาสนี้ปธน.ปูติน ได้มอบรถยนต์โรลสลอยซ์ เวอร์ชั่นรัสเซีย “โอรัส” ให้แก่ปธน.คิม เป็นของที่ระลึก
การเยือนเกาหลีเหนือครั้งนี้ มีสาระสำคัญคือการลงนามสัญญาความร่วมมือด้านต่าง ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์, การเกษตร, เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ แต่ไฮไลต์อยู่ที่ หนังสือสัญญาความร่วมมือด้านการทหาร ที่มีใจความคล้าย อาร์ติเคิ้ลที่ 5 ของเนโต้ ที่ว่า “หากประเทศสมาชิกถูกรุกราน จะเสมือนว่าเนโต้ถูกรุกรานด้วย” รัสเซียและเดาหลีลงนามในหนังสือที่แสดงเจตนารมณ์ให้ความช่วยเหลือด้านการทหารกับอีกฝ่าย หากถูกศัตรูรุกราน
โฆษณา