มีบัญชีอยู่แล้ว?
เกาหลีเหนือ
  • 60
    โพสต์
  • 1
    คำถาม
  • 63
    สมาชิก
เกาหลีเหนือ (North Korea) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เมืองหลวงและนครใหญ่สุดคือ เปียงยาง เขตปลอดทหารเกาหลีเป็นเขตกันชนระหว่างประเทศเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือ