โลกใบเล็กของเห็ดราในป่าใหญ่

ถ้าไม่ตั้งใจหาก็คงไม่เห็น กับภาพความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่เรียกว่า ”เห็ดรา“ ในผืนป่าใหญ่ วันนี้จึงนำภาพเห็ดที่บันทึกเก็บไว้จากโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่ดำเนินการสำรวจมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ 2555 เป็นต้นมา
โดยทีมงานกลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) นำมาฝากเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศสายฝนที่เริ่มโปรยปรายลงมาทำให้ผืนป่าเริ่มชุ่มชื้น
สำรวจ : ประนัดดา สมเหล็ก นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
📸 ถ่ายภาพ : วิษณุรักษ์ ศรีบัณฑิต นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
#เห็ด #เห็ดรา #ความหลากหลายทางชีวภาพ
#Biodiversity #Mushroom
#กรมอุทยานแห่งชาติ #สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชสีมา
โฆษณา