แปรงสีฟัน กล้วยไม้ที่สำรวจพบในอุทยานแห่งชาติคลองพนม จ.สุราษฎร์ธานี

แปรงสีฟัน Dendrobium secundum (Blume) Lindl. ex Wall. กล้วยไม้ชนิดนี้สำรวจพบที่อุทยานแห่งชาติคลองพนม จ.สุราษฎร์ธานี ความสูงจากระดับน้ำทะเล 0 - 1,200 เมตร เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางข้าง
ลำลูกกล้วยทรงกระบอก อ้วน คดไปมา ยาวได้ถึง 100 เซนติเมตร เมื่อแก่จะทิ้งใบและเกิดร่อง ใบ เรียงสลับ รูปรี ปลายแหลมมน กว้าง 2–4 เซนติเมตร ยาว 6.5–10 เซนติเมตร แผ่นใบบาง เรียบ เป็นมัน
ช่อดอก แบบช่อกระจะ เกิดที่ข้อใกล้ยอดหรือยอดของลำลูกกล้วยที่ทิ้งใบ มี 2–3 ช่อ อาจยาวได้ถึง 12 เซนติเมตร ดอกในช่อมีจำนวนมาก เรียงชิดติดกัน ชี้ขึ้น มองดูคล้ายแปรงสีฟัน ดอก กว้าง 0.6 เซนติเมตร ยาว 1.8 เซนติเมตร
ดอกมีตั้งแต่สีชมพูถึงสีม่วงสด หายากที่ดอกจะเป็นสีขาว ก้านดอกย่อยสีเดียวกับดอก กลีบเลี้ยง รูปรีปลายแหลมกว้าง 0.4 เซนติเมตร ยาว 0.7 เซนติเมตร กลีบดอก บาง รูปไข่กลับแกม รูปรีปลายแหลม กว้าง 0.2 เซนติเมตร ยาว 0.7 เซนติเมตร คางลักษณะเป็นถุงโค้งไปข้างหน้า ยาว 0.7 เซนติเมตร กลีบปาก รูปซ้อน ยาว 1 เซนติเมตร ฐานติดที่ปลายคางสีขาว
ดอกมีน้ำหวานใสอยู่ภายใน ปลายกลีบปากแหลม สีส้ม เส้าเกสรมีกลุ่มอับเรณูสีม่วงอ่อน พบทั่วไป จากระดับน้ำทะเลจนถึงประมาณ 1,200 เมตร ช่วงเวลาในการออกดอก กุมภาพันธ์ - เมษายน
ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
#แปรงสีฟัน #ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ #สุราษฎร์ธานี #กล้วยไม้ #กรมอุทยานแห่งชาติ #อุทยานแห่งชาติคลองพนม #สุราษฎร์ธานี
โฆษณา