มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

สำหรับแต่ละคน ศาสนาคืออะไรครับ และทำไมถึงคิดว่าเป็นเช่นนั้น?
12 ก.ย. 2021 เวลา 03:18 • ความคิดเห็น • 19 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
ศาสนาคือทางนำแห่งชีวิต
I am Muslim
Islam is the way of life#
  VaguitaLoma24
  The holy Quran is the ways n rules
  คำตอบ (19)
  • คิดวนไปมาตลอดว่ามันคือกุศโลบายของชนชั้นปกครองในสมัยก่อน เพื่อควบคุมสังคมภายใต้การปกครองให้อยู่ในการควบคุมได้ง่ายขึ้น แต่พออ่านพระไตรปิฎกแล้ว มักจะวกกลับมาคิดตลอดว่าต้องใช้จินตนาการและสติปัญญาขนาดไหนถึงเรียบเรียงออกมาได้ขนาดนี้ คณะผู้เขียนหรือบุคคลนั้นเป็นใคร คำสอนนั้นดีงาม เป็นกลาง ไม่เบียดเบียนใครเลย หรือพระพุทธเจ้ามห...
   • ค่านิยมของการใช้ชีวิตค่ะ คนมักยึดถือยึดทำ ตามความสบายใจของตนค่ะ
    • ความคิด
     • ใช้หลักการคิดและวิเคราะห์ ไม่ใช้ความเชื่อแบบไร้เหตุผล ไม่ร้องขอหรืออ้อนวอน แต่ประเมินด้วยความจริง
      • จุดกึ่งกลาง ความพอดี ถ้าเข้าใจถึงแก่นแท้ไม่ว่าศาสนาใหน โลกเราไม่ต้องมีกฏกระเบียบทางโลกอะไรมากมายครับ
       • ที่พึ่งทางใจครับ
        • ความสงบที่พึ่งได้ค่ะ ศาสนาทุกศาสนา สอนให้สงบ มีสติ พอดีนับถือศาสนาพุทธเลยยึดเป็นที่พึ่งให้ตัวเองเวลาทุกข์ใจ พระประธานในโบถส์เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุด เก็บความลับของเราได้ดีที่สุด การสวดมนต์ไม่ใช่การอ้อนวอนขอแต่เป็นการทำให้ตัวเองมีสมาธิ เพราะเราจดจ่อแต่คำสวด การสวดมนต์ทำให้เราหายใจได้เป็นจังหวะ ทำให้การสูบฉีดของเลือดเราเป...
         • สำหรับผม ผมคิดว่าศาสนาคือ คำสอนสำหรับคนที่ต้องการที่พึ่ง
          • ศาสนาคือทางนำแห่งชีวิต
           I am Muslim
           Islam is the way of life#
            VaguitaLoma24
            The holy Quran is the ways n rules
           • Just a faith to make people do good deeds. a way to control people's minds n behavior .