มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

ความหมายของการเดินทางในชีวิตของเราคืออะไร ?
25 ก.ย. 2021 เวลา 05:05 • ความคิดเห็น • 21 คำตอบ
คำตอบ (21)
 • ต้องรู้ก่อน...เกิดมาทำไม
  ต้องรู้ก่อน...อะไรสัมคัญที่สุด
  ต้องรู้ก่อน...เกิดมาแล้วไปถึงไหน
  ...จะเห็นทางเดินและความหมาย......
  • 读万卷书 如 行万里路 。
   อ่านหนังสือหมื่นเล่ม มิสู้เดินทางหมื่นลี้
   • "ผู้มีราตรีเดียวเจริญ"
    * พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ภัทเทกรัตตสูตร...
    • เดินเรือต้องมีเข็มทิศฉันใด เดินทางชีวิตต้องมีเป้าหมายชีวิตฉันนั้น
     1.เกิดมา ต้องทำมาหากิน สร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้ และต้องไม่มีหนี้มีสิน...
     • จงเรียนรู้ที่จะคิดบวก..เพื่อชีวิตสุข
      • ต้อง ฝึกใช้ชีวิตให้อยู่ลำพังได้อย่างสุขใจ อันนี้พื้นฐาน
       มี ชีวิตนี้ และ ชีวิตหลังความตาย
       1. คนดำเนินชีวิต ด้วยการตัดสินใจ
       2. เราไม่ได้เดินทางอะไรเลย แต่เป็นการทำในสิ่งที่คิด...
       • สุขไม่สุขอยู่ที่ใจ คิดว่าสุขก็สุข ถ้าคิดว่าทุกข์ก้อทุกข์.. ความสุขคือจุดมุ่งหมาย อะ กลับไปอ่านด้านบน
        • เพราะชีวิต คือ ชีวิต
         อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน
         ตามความคิด "สติ" เราให้ทัน
         อยู่กับสิ่งที่มี ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน...
         1
         • เพื่อเป็นอิสระ
          เพื่อเข้าถึงสิ่งที่ประเสริฐสุดของชีวิต
          • ประสบการณ์ค่ะ☺️ได้พบ ได้เจอ ได้ดำเนินชีวิตกันไป