ความคิดเห็นบนคำถาม

เพื่อนๆทุกคนทั้งที่สูงวัยและยังเป็นเยาวชนคิดว่า การที่คณะกรรมการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติยกเลิก การอัญเชิญพระเกี้ยวในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯธรรมศาสตร์อย่างไรครับ ?
25 ต.ค. 2021 เวลา 21:09 • ความคิดเห็น • 6 คำตอบ
เป็นการถามความคิดเห็นของคนไทยทุกคนเกี่ยวกับประเด็นนี้!
คำตอบ (6)