ความคิดเห็นบนคำถาม

ถ้าประเทศไทยจะย้ายเมืองหลวง ควรย้ายเมืองหลวงไปอยู่จังหวัดไหนดีครับ ?
20 ธ.ค. 2021 เวลา 04:01 • ความคิดเห็น • 13 คำตอบ
คำตอบ (13)
 • ควรย้ายไปพิษณุโลก เหตุผล 3 ประการ ดังนี้
  1.ภูมิด้านการทหารเป็นพื้นทีทางตอนบนเป็นภูเขายากต่อการเคลื่อนย้ายทางกำลังพลและอาวุธในการเข้าถึง ทางด้านอีสานระยะเดินทางทีไกลส่วนทางด้านทิศใต้ห่างจากพื้นทีทางทะเลยากต่อการโจมตี...
 • จะย้ายไปเพื่อ?
 • มีเมืองหลวงเดิมพอแล้วโลกกำลังจะเคลื่อนเข้าสู่ยุค Mataverse ต้องกระจายทรัพยากรยกระดับเมืองในแต่ละภูมิภาคให้เจริญคู่ขนาน เจริญกระจุก น่าจะไปไม่รอด
 • ถ้ามองในมุมยุทธศาสตร์ทางการทหาร สมัยจอมพลป.เคยจะย้ายไปเพชรบูรณ์ ซึ่งมีความเหมาะสมในทางการทหารมาก แต่จะไม่เหมาะสมในทางเศรษฐกิจมากสักเท่าไหร่
  ส่วนถ้ามองในมุมเศรษฐกิจและศูนย์กลางประเทศยังอยู่ภาคกลางคงต้อง 3 จังหวัดนี้คือ ลพบุรี สระบุรี นครนายก เพราะยังพอมีที่วางให้พัฒนาเมืองขนาดใหญ่...
 • กลับไปใช้อยุธยาแบบเดิม....
  กรุงศรีอยุธยา..กับกรุงเทพมหานคร มีความคล้ายกันอยู่หลายอย่าง
  1 เป็นเมืองท่าการค้า..เรือสำเภาจีน..เรือเดินทะเลเดินทางถึง..เช่นกันกับกรุงเทพมหานครที่ใช้ปากน้ำ..ท่าเรือคลองเตย...
 • โคราชน่าจะเข้าท่าสุด ผังเมืองยังไม่เละมาก เป็นที่ดอนน้ำไม่ค่อยท่วม อยู่เกือบกลางประเทศ
 • ประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่า ซึ่งมีรูปแบบการปกครองในปัจจุบันเป็นแบบสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในอดีตอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ โดยมีเมืองหลวงเก่าอยู่ที่มัณฑะเลย์ (Mandalay) เมื่อสถาบันกษัตริย์ล่มสลายก็ถอยร่นเมืองหลวง "ลงสู่ทิศใต้" ไปที่ย่างกุ้ง (Yangon) ด้วยว่ามีความเจริญและมี...
 • ถ้าจะย้ายเมืองหลวง คิดว่าลองทำแบบแยกจังหวัดน่าจะดีครับ ถ้าอะไรพังสักอย่างจะได้ไม่ล่มหมดประเทศ ตั้งเมืองธุรกิจโซนสระบุรี นครราชสีมา ศูนย์ราชการ อยู่ลพบุรีน่าจะเหมาะ
 • สิงห์บุรีดีมั้ย