คำถาม

ปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ ?
20 ม.ค. 2022 เวลา 12:50 • ความคิดเห็น • 24 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
ส่วนใหญ่จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ จะเกิดจากจิตเหนือสํานึกที่ไม่ใช่ความทรงจําปรกติหรือความคิดปรกติ สังเกตุดูว่าความคิดสร้างสรรค์จินตนาการต่างๆ มันจะผุดออกมาจากสมองตอนไม่คิดหรือตอนสมองปลอดโล่ง ไร้ซึ่งความกดดันแล้วค่อยคิด แต่ไม่ใช่การคิดไปแบบเรื่อยเปื่อย จิตกรจะสร้างสรรค์ผลงานได...
  • 8
    คำตอบ (24)