ความคิดเห็นบนคำถาม

คิดยังไง ? กับเรื่อง ไม่เข้ารับปริญญาแล้วจะๆไม่มีใครเข้ารับทำงาน
25 ม.ค. 2022 เวลา 11:46 • ความคิดเห็น • 17 คำตอบ
คำตอบ (17)