ความคิดเห็นบนคำถาม

ถ้าวันนี้ คุณ อายุ 20 ปี และ มีเงิน 1,000,000 บาท คุณจะนำไปใช้อะไรบ้างครับ ?
3 พ.ค. 2022 เวลา 07:07 • ความคิดเห็น • 16 คำตอบ
คำตอบ (16)