ความคิดเห็นบนคำถาม

ความสำเร็จส่วนใหญ่ มาจากที่ไหน ?
29 มิ.ย. 2022 เวลา 16:53 • ปรัชญา • 23 คำตอบ
คำตอบ (23)
 • สุดยอดคำตอบ
  ความสำเร็จมาจากการประเมินตัวเองถูกต้อง มักน้อย เข้าใจโลกและชีวิตถูกต้องครับ ส่วนความล้มเหลวก็เกิดจากการทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่ว่ามานั่นแหละครับ ประเมินตัวเองผิด มักมาก ไม่เข้าใจโลกและชีวิต
  1
 • "ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญ"
  Success doesn't come by accident
  ความสำเร็จ ล้วนมาจากความขยัน ความใฝ่รู้ และความเสียสละทุ่มเท
  บรรพชนจึงมักฝากวลีที่ว่า...
 • มาจากตัวเราค่ะ
 • มาจากการลงมือจนเข้าใจค่ะ
 • การวางเป้าหมายแล้วทำมันทุกวัน
 • ความรับผิดชอบและความมีวินัยค่ะ
  หลากหลายเป้าหมาย อาจมีหลากหลายเส้นทาง
  แต่เราว่าทุกคนต้องมีสองสิ่งนี้ถึงจะสำเร็จค่ะ...
 • ความสำเร็จสำหรับเรามองว่ามาจากการที่เราคิดแล้วลงมือทำนะคะ เพราะหากเราไม่ลงมือตัวความสำเร็จก็อาจจะไม่มาหาเราหรอกค่ะ ทุกอย่างเริ่มจากตัวเราเองความสำเร็จก็เช่นกันค่ะ
 • หลายองค์ประกอบ หลอมรวมกัน ขยัน ฉลาด จังหวะ(โชค)
 • ความพยายาม
  ทุกความสำเร็จเกิดจากความพยายาม
  แต่ไม่ใช่ทุกความพยายามที่จะสำเร็จ
 • มาจากตัวเราเองสร้าง
  1. สร้างโอกาส และไม่ทิ้งโอกาสดีดี
  2. มีเป้าหมาย
  3. ลงมือทำอย่างต่อเนื่อง...