คำถาม

วิชาการจัดการตนเอง มีหัวข้อ/ประเด็นใดบ้าง ปล.ตั้งคำถามเพื่อเป็นข้อมูลในการทำงานด้านการพัฒนาเด็และเยาวชน ?
12 ต.ค. 2022 เวลา 12:28 • ปรัชญา • 6 คำตอบ
คำตอบ (6)
 • เวลาและข้อจำกัดในการเป็นเด็กและเยาวชน
  พื้นฐานที่ควรมีในคุณค่ามนุษย์ ตามช่วงวัย...
  • คนเรานั้นหากรู้ว่าสิ่งไหน เป็นคุณ เค้าก็ย่อม เพียรกระทำขึ้นมา สิ่งไหนเป็นโทษ เค้าก็ถอยออก ลดละไปเอง แต่ปัญหาของคนเรา มันเกิดมามันก็ต้องเรียนรู้ใหม่ เรียนรู้จัก ตั้งแต่เกิด เกิดมาอาศัยกายที่พ่อแม่ให้มา ก็ละเลย ..ไม่รู้จักคำว่าพระคุณพ่อแม่ ที่ให้ชีวิต ที่มีกายเป็นมนุษย์มีกายครบอากา...
   • การจัดการตนเอง ให้คำจำกัดความที่กว้างมาก
    หลักๆ ก็คือ การรับผิดชอบตัวเอง(เรื่องส่วนตัวคนเดียว) การเข้าสังคม(ตัวเองที่เกี่ยวข้องมีปฏิสัมพันธ์ มี activity เมื่อเข้าสังคม)
    จัดการกับปัญหา vs จัดการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา (Smart life Smooth life)...
    • 1 พูดคุยสื่อสารกับคนแปลกหน้า
     2 ไปไหนมาไหนด้วยตัวเอง เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
     3 จัดการงานได้ตามกำหนดเวลา
     4 มีส่วนร่วมในการดูแลบ้าน...
     • รู้สึกว่าคำถามพยายามนำไปสู่ภาคปฏิบัติ และเป็นคำถามเปิดกว้าง คำตอบที่เป็นเชิงความคิดเห็นจากแต่ละท่านก็ทำให้รู้สึกว่าอืมใช่น่ะ แต่อาจจะต้องอาศัยการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ แยกแยะเพื่อนำไปสู่ภาคปฏิบัติอีกที่
      ลองสร้างมุมมองเพื่อสู่ภาคปฏิบัติด้วยการเริ่มต้นที่มองเห็นปัญหาต่างๆแล้...
      • ปลายทางสูงสุดเมื่อจัดการตัวเองได้ดีคืออะไรต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อน!.การจัดการคือการรู้วิธีป้องกันและแก้ใขปัญหาใช่หรือไม่.การป้องกันคือการไม่ให้เกิดคือไม่ให้ปัญหาใดเกิดบ้าง ต้องรู้ว่าจะเกิดปัญหาใดจึงจะคิดป้องกันได้.ประโยชน์เพื่อใคร เพื่อตนเอง และสังคม...ประเทศขาติ.ปัญหาส่วนใหญ่ของมนุ...