ความคิดเห็นบนคำถาม

ทำไมจิตสำนึกถึงเป็นเรื่องยากสำหรับบางคน ?
18 เม.ย. 2023 เวลา 05:23 • ไลฟ์สไตล์ • 6 คำตอบ
ทำไมเค้าไม่ตาสว่าง ทำไมเค้าอคติ ทำไมเค้าเห็นผิดเป็นชอบ...คุณคิดว่าเป็นเพราะอะไรกัน ..แล้วจะช่วยเค้าไ... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (6)
 • องค์ประกอบโดยรวมอาจจะเกิดจากหลายอย่างนะคะ ทั้งการเลี้ยงดู สิ่งแวดล้อม ความคิด จิตใจ
 • DNA ของบรรพบุรุษที่อยู่ในสายเลือด ที่เรียกกันว่าสันดานเปลี่ยนยาก นั่นแหละคือต้นเหตุ
  ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ ทำลายไม่ได้ ก็กรบมันซะเลย!
 • กำแพงกิเลส ทลายยากอยู่นะ
  ที่เราๆเห็นว่าถูกๆ อาจจะไม่ถูกก็ได้นะ !!!
 • สิ่งนึงที่เราต้องยอมรับคือทุกคนล้วนผ่านเรื่องราวชีวิตมาในแบบที่ต่างกันสะสมปมค้างใจมาต่างกัน
  เค้าคงได้รับบาดแผลในชีวิตมาเยอะและไม่เคยได้เยียวยาตัวเอง
  นำความเจ็บปวดในใจออกมาใช้ชีวิตปะปนกับคนอื่นๆ เราทำได้แค่เห็นใจและเม...
 • ตามความเชื่อ หลักพุทธศาสนา - บัวมีสี่เหล่า ฉันใดก็ฉันนั้น
  บางคนมีรูปร่าง กายหยาบเป็นมนุษย์ แต่จิตภายใน อาจไปไม่ถึงคุณค่าที่เป็นสัตว์ประเสริฐ สภาพแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ก่อเกิดตัวตน แต่ส่งผลน้อยกว่า จิต ที่ภายใน...
 • จิตสำนึกเป็นเรื่องยากสำหรับบางคน
  เพราะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาจิตสำนึก เช่น ประสบการณ์ในชีวิตที่ไม่ดี การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น ความไม่มั่นคงในชีวิต และอื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงในชีวิตและการพัฒนาจิตสำนึก