ความคิดเห็นบนคำถาม

ความรักจิตวิญญาณคืออะไรคะ ช่วยอธิบายเพิ่มให้หน่อยคะ ไม่เข้าใจ ?
13 พ.ค. 2023 เวลา 05:46 • ความคิดเห็น • 5 คำตอบ
คำตอบ (5)
 • คนทั่วไปที่น่าจะมองเห็นโครงสร้างความคิด ความอ่าน มีการดำรงชีวิต
  ตามปรกติก็น่าจะสื่อให้สังคมหรือคนรอบข้างได้ว่า เป็นคนมีชีวิตชีวา"
  "มีชีวิตจิตใจ"เนาะ
  กลับกันของที่มีชีวิต แต่ ไม่มีชีวา ก็จะสัมผัสได้ถึง ความต่างของ...
 • มนุษย์ที่สมบูรณ์มีร่างกาย [กายเนื้อหนัง]
  และมีจิตวิญญาณ[กายวิญญาณ]
  มนุษย์ที่ถูกแยกขาดจากพระเจ้า กายวิญญาณนี้ถูกซาตานยึดครองทำลายล้างสุดท้ายต้องไปนิรันดร์อยู่ในนรก...
 • เหมือนกระต่ายป่า🐇มีความรักกับราชสีห์🦁..บุคลิกที่มีความแตกต่างกันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความรู้สึกนึกคิดที่เชื่อมโยงถึงกัน..รักที่ไม่มีเงื่อนไขหรือข้อแม้ใดๆในความที่แตกต่างกัน..ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันนานแค่ไหนก็รับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดถึงกันได้เหมือนทั้งคู่มีสื่อทางจิตวิญญาณรับรู...
 • เบื้องต้นตอบดังนี้
  1.จิตที่มีความรัก เรียกว่าจิตปฏิพัทธ์
  2.จิต มโน วิญญาณ เป็นตัวเดียงกัน
  ต่างกันคือ จิตเป็นเบื้องต้น มโนท่ามกลาง วิญญาณคือที่สุด
 • เวลาที่จิตออกจากร่าง เค้าเรียก จิตที่ไม่มีกาย ไม่มีที่อาศัย กายมนุษย์กายสัตว์ เหลือแต่จิต ..ที่เร่ร่อน เค้าเรียก ว่าจิตวิญญาณ บ้างก็เรื่องโอปปาติตกะ เป็นลักษณะเป็นสายของวิญญาณ บ้างก็เป็นดวงเล็กๆ ล่องลอยไปมา ที่ไหนมีการทำบุญ ก็ล่องลอยไป อยากจะได้บุญกุศล การรักจิตวิญญาณตัวเราเอง หม...