ความคิดเห็นบนคำถาม

ที่ไดมีรัก ที่นั่นย่อมมีทุกข์ ที่ใดมีการเลือกตั้ง ที่นั่นย่อมมีรถบรรทุก ขนคนไปเลือกตั้ง จริงหรือไม่ ท่านคิดเห็นประการใด ?
13 พ.ค. 2023 เวลา 06:34 • การเมือง • 7 คำตอบ
คำตอบ (7)