คำถาม

เคยอ่านเจอคำกล่าวของเคเรนสกี้ ที่ว่า "อำนาจ อภิสิทธิ และความร่ำรวย 3 ตัวนี้ถ้าใครมีตัวใดตัวหนึ่ง ก็จะมีตัวอื่นตามมา ถ้าไม่มีตัวใดตัวหนึ่ง ก็จะไม่มีตัวอื่นๆด้วย" ท่านมีความเห็นกับคำกล่าวนี้อย่างไร ?
28 พ.ค. เวลา 13:00 • ความคิดเห็น • 3 คำตอบ
คำตอบ (3)