ความคิดเห็นบนคำถาม

สำหรับคุณ ๆ ทั้งหลาย การรอคอยอะไรชวนให้ทรมานปานจะขาดใจตายมากที่สุด ?
2 มิ.ย. 2023 เวลา 22:52 • ความคิดเห็น • 16 คำตอบ
สำหรับผมคือ "ฝน"
คำตอบ (16)