คำถาม

อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด "คน" จะขาดเสียมิได้ เมื่อขาดแล้ว "ความเป็นคน" จะหายไป ?
29 ก.ย. เวลา 09:02 • ปรัชญา • 10 คำตอบ
คำตอบ (10)