ความคิดเห็นบนคำถาม

โลกธรรมคือความจริงที่มีอยู่คู่กับโลก 8 อย่างคือ มีลาภก็เสื่อมลาภ มียศก็เสื่อมยศ มีสรรเสริญก็มีนินทา มีสุขก็มีทุกข์  แล้วเราควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเจอกับโลกธรรมทั้งด้านดีและไม่ดี?
10 พ.ย. 2023 เวลา 12:30 • ความคิดเห็น • 14 คำตอบ
คำตอบ (14)