ความคิดเห็นบนคำถาม

ฆราวาสเป็นมังสวิรัติเมื่อบวชเป็นพระภิกษุแล้ว ต้องปฎิบัติกิจบิณฑบาต พระภิกษุจะต้องปฎิบัติตนอย่างไรบ้างเรื่องการฉันอาหารที่ได้รับมาจากญาติโยมครับ ?
6 ธ.ค. 2023 เวลา 23:56 • ความคิดเห็น • 10 คำตอบ
คำตอบ (10)
 • สุดยอดคำตอบ
  ในเรื่องการฉันอาหารของพระนั้น ท่านให้พิจารณาเป็นแค่ธาตุ เพียงเพื่อบำรุงร่างกาย เพื่อปฏิบัติธรรมให้เจริญก้าวหน้าเท่านั้น ท่านไม่ได้ให้สำคัญมั่นหมายเป็นเนื้อหรือเป็นผัก หรือเป็นมังสวิรัติ หรือทานเนื้อสัตว์
  ในสมัยก่อนพระเทวทัตต้องการให้พระพุทธเจ้าบัญญัติให้พระสงฆ์ฉันแต่มั... อ่านต่อ
 • ขออณุญาติเพิ่มเติมรายละเอียดที่มากขี้นของผู้ถามดังนี้ครับ
  ผู้ที่ฝากคำถาม เป็นนักกีฬาอายุ 30 เริ่มจากการกินเพื่อสุขภาพ จนเกิดความเคยชินมาหลายปี ที่ต้องการบวชเพราะมีกำหนดการแต่งงาน, พ่อ เเม่ จึงขอให้ลูกชายบวชให้ก่อนแต่ง ซึ่งลูกชายก็ยินดีที่จะบวชเพื่อพวกท่านครับ แต่เพราะ...
 • เรื่องของการบิณฑบาต เพราะเมื่อเข้ามาครองผ้ากาสาวพัสตร์ เป็นเครื่ิองหมายของธรรมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านประทานให้ ..ผู้ที่ที่มาบรรพชา ..ปฏิบัติธรรมตามร่องรอยคำสอนของท่าน ให้มาเดินในรอยทั้งสี่ของพระ ยืนเดินนั่งนอน ให้กายพระ พอละเรื่องราวของโลก ที่ทะเยอทะยาน ในทรัพย์สมบัติ เงิ...
 • ต้องถามตัวเองว่าทำไมกินมังสวิรัติ!
  พระสังฆราชญาณสังวร "ท่านวินัจฉัยแล้ว ไม่กินเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้บุญ กินเนื้อสัตว์ก็ไม่เป็นบาป" บาปจะเกิดก็ต่อเมื่อเป็นคนฆ่า สั่งให้ผู้อื่นฆ่าและยินดีกับการฆ่า ถ้าคิดว่าไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเป็นบุญก็เปลี่ยนความเชื่อ...
 • 1 ท่านเป็นมังสวิรัติ มีเหตุผลอะไร กินเพราะชอบ กินเพราะเชื่อ หรือ กินเพราะแพ้เนื้อสัตว์
  2 เมื่อดูแล้ว ท่านกินเพราะจำเป็นต่อชีวิตท่าน คือ ท่านแพ้เนื้อสัตว์ ท่านก็ สึกสะก็ได้ การบวชเป็นพระ กับชีวิตท่าน การบวชไม่น่าสำคัญนะ...
 • ความเห็นส่วนตัว: ตอนที่ท่านรับอาหารท่านได้ให้พรผู้ให้แล้ว มาถึงวัดท่านมีการพิจารณาอาหารก่อน? ตอนลงมือฉันท่านก็เลือกฉันตามที่ตั้งใจไว้ได้นี่คะ ละเว้นชีวิตสัตว์ แต่ถ้าเทรวมในบาตรเดียวกัน ก็เลือกเขี่ยเลือกฉันเฉพาะที่ฉันได้
 • ขอเสริมจากท่านอื่นครับ ก่อนฉันพระท่านจะสวดบทนี้
  ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิฯ ลองหาคำแปลในGoogle ครับ
  สำรวมในของขบฉัน ไม่มูมมาม อร่อยไม่อร่อย เผ็ด,เปรี้ยว,เค็ม,หวาน,ห้ามติ พระนักปฏิบัติท่านจะรวมอาหารทั้งของคาว-หวาน ลงในบาตร คนผสมกันแล้วฉัน.
 • สั่งอาหารเจจากไลน์แมนฮะ
  1
 • ทางสายกลาง
 • ต้องฉันอาหารตามที่ญาติโยม
  ใส่บาตรมาให้เมื่อบวชเป็น
  พระต้องมีวัตรปฎิบัติตามวินัยของ
  สงฆ์ถือศีล227ข้อบุญที่ได้จะมาก...