ความคิดเห็นบนคำถาม

ทำไมหลายๆคน ชอบตั้งเป้าหมายว่าจะสำเร็จ อรหันต์ ในชาติหน้า หรือชาติถัดๆไปกัน ทำไมไม่ตั้งว่าชาตินี้กันละครับ ?
8 ธ.ค. 2023 เวลา 11:37 • ปรัชญา • 19 คำตอบ
คำตอบ (19)
 • #เมื่อบุญญาบารมีเจ้าเต็มรอบ ฟ้าดินก็ยับยัังเจ้าไม่ได้ !
  #สมเด็จโตฯ... อ่านต่อ
 • เหตุผลมีสารพัด
  ปุถุชน :-ไม่มีเวลา, งานเป็นสิ่งตรงข้ามกับธรรม แต่ใจใฝ่ธรรม, กิเลสตัณหามากล้น, ฯลฯ
  พระ:- ชาตินี้ต้องทำงานเยอะ ไหนจะงานศพ งานบวช งานต่างๆ แต่ละงาน ก็มีโปร...
  1
 • เพราะกิเลสตัณหาในตนยังเป็นตัวถ่วงให้ไม่อยากสำเร็จ แน่นอนว่าชาติหน้าหรือชาติไหน ๆ ก็ไม่มีทางสำเร็จ ถ้ายังยอมให้กิเลสตัณหาบงการจิตใจ
 • ผลัดวัน ประกัน พรุ่ง ครับ
 • เข้าใจว่า ตัณหาอย่างนึงคือ ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็นถ้าอยากถึงนิพพานสำเร็จอรหันต์นั่นคือยังมีกิเลสเพราะมีความอยากที่จะถึงนิพพานอยู่ครับ หมายความว่าความสำเร็จทางโลกกับทางธรรมอาจเป็นคนละแบบกัน?
  ส่วนตัวคิดว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งให้เชื่อกันว่าตั้งเป้าหมายแบบนี้แล้...
 • ขนาดในหนังสือสวดมนต์ก็พิมพ์มา
  มีประโยคให้เราพูดขอแบบนั้น
  นิพพาน
  และเราทุกๆคน... อ่านต่อ
 • เจ้าของกระทู้ดูหนังจีนกำลังภายในมากไปหรือเปล่าคะ เราเองไม่เคยคิดเรื่อง "สำเร็จอรหันต์" เลยค่ะ อมิตาพุทธ! (อมิตภะ คือพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งที่ชาวพุทธฝ่ายมหายานนับถือ)
  สำหรับคำว่า "ชาติ" ในปฎิจจสมุปบาท แปลว่า "การเกิด" ซึ่งในช่วงอายุขัยขอ...
 • ปัญญาไม่ถึง กุศลไม่พร้อม หรือแม้แต่ชาติถัด ๆ ไป อาจล่วงไปสู่ภพอื่น ๆ ก่อนก็เป็นได้
  คนที่รู้เท่าทัน ก็ต้องสร้างทันที แม้แต่พุทธสาวกเอง ก็สร้างยากในสมัยปัจจุบัน...
 • บางคนไม่เข้าใจหรือไม่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ เค้าคงต้องเกิดมาเรียนรู้อีกหลายชาติ อย่างที่ว่า "จิตระดับใดก็เข้าใจระดับนั้น"
  บางคนสอนให้เป็นคนดีแต่เลือกที่จะทำสิ่งไม่ดีเพื่อที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะ 555555...
 • เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ เป็นเพราะปัจจุบันพวกเค้ามีความตั้งใจที่บริสุทธ์แล้ว แต่การหวนรำลึกตรึกตรองถึงอดีตที่เคยมีความผิดมาก่อนนั้นต่างหากที่ไม่ยอมให้พวกเค้าให้อภัยกับตัวเอง และจะมีวิธีไหนละ ถึงจะดีที่สุด ถูกต้องที่สุดในการบรรลุจนถึงความบริสุทธ์ สะอาด หมดจดของพวกเค้าได้ ก่อนที่...