ความคิดเห็นบนคำถาม

คุณคิดว่า ทักษะอะไรที่จำเป็นแต่ไม่มีในโรงเรียน ?
10 ก.พ. เวลา 11:47 • การศึกษา • 20 คำตอบ
คำถามที่สอง ต่อจากคำถามบน และทักษะส่งผลต่อการทำงานอย่างไร
คำตอบ (20)