ความคิดเห็นบนคำถาม

ทุกวันนี้คนเราทุกข์ด้วยเรื่องใดมากที่สุด ?
27 ก.พ. เวลา 07:28 • ความคิดเห็น • 23 คำตอบ
คำตอบ (23)