ความคิดเห็นบนคำถาม

ถ้าคนตรงหน้าต้องการกำลังใจและคนนั้นคือตัวคุณเอง คุณจะพูดว่าอะไร?
12 มี.ค. เวลา 07:08 • ไลฟ์สไตล์ • 17 คำตอบ
ในสถานการณ์ที่ไม่ง่าย คุณจะใช้โอกาสนี้พูดว่าอะไร
คำตอบ (17)