ความคิดเห็นบนคำถาม

คุณยังไงกับคำพูดที่ว่า "มนุษย์ไม่มีวันพอใจโลกจนกว่าเขาจะพอใจในชีวิตตัวเอง" ?
20 มี.ค. เวลา 14:11 • ความคิดเห็น • 6 คำตอบ
สังคมมนุษย์มันดำเนินอย่างผิดพลาดมานานทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ควรเกิดมากมาย วิถีชีวิตแบบแก่งแย่งชิงดีน่าสะ... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (6)
 • เรียกว่าจิตพร่องคือจิตขาดไม่เต็ม เห็นแก่ตัว เป็นคนประเภทเดียวกันกับ "ถ้าฉันยังไม่ได้เธอก็อย่าหวังว่าจะได้"
  1
 • จิตแต่ละดวง เค้ามีกายเป็นมนุษย์ รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกัน ถ่อเวรกรรมมาไม่เหมือนกัน มีความชอบ ไม่ชอบ แตกต่างกันด้วยนิสัยไม่เหมือนกัน มีอารมณ์ปรุงแต่งนึกคิดไม่เหมือนกัน มีความอยาก ทะเยอทะยาน ความสนใจไม่หมือนกัน มีความทุกข์ มีภาระแบกกาย สังขารได้ไม่นาน มีกิริยากายวาจาใจเป็นมนุษย์ได้...
 • คนส่วนใหญ่จะให้เหตุผลว่านั่นคือพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ ทีทำการค้าในเป็นสิ่งที่จำเป็นในการอยู่รอดของชีวิต การค้าประเภทนี้สร้างความเอารัดเอาเปรียบบนความสะดวกสบายเพื่อคนอีกกลุ่ม และความสะดวกสบายนั่นละคือข้ออ้างของวงจรนี้ที่ยังคงอยู่ จนกลายเป็นยุทธศาสตร์ไปในที่สุด และเมื่อมันขยา... อ่านต่อ
 • หากโลกนี้ยังมีสิ่งหลอกล่อใจ มากเท่าไหร่ ความพอใจของมนุษย์ก็ไม่มีทางสิ้นสุด ไม่มีคำว่าพอ หาจุดสิ้นสุดไม่ได้ คล้ายๆ กับคำว่า.. อยากรวย คำว่า "รวย" คือแค่ไหน? คือหมายถึงว่ารวย แล้วคำว่า พอใจ ต้องแค่ไหนถึงเรียกว่า พอใจ
 • ตราบใดที่โลกยังหมุนและยังไม่แตก และ มนุษย์ยังไม่สูญพันธุ์
 • เราไม่สามารถมีอะไรในสิ่งที่เราไม่มีได้
  เช่นถ้าเราไม่มีเงินถึงแม้เราอยากบริจาค
  เงินมากแค่ไหนเราก็ไม่สามารถทำได้
  เราต้องมีต้องเป็นสิ่งนั้นก่อนถ้ายังมีชีวิต...
  3