ความคิดเห็นบนคำถาม

“ทำ” แต่ไม่เป็น “กรรม” เป็นแบบไหน ?
18 พ.ค. เวลา 11:34 • ปรัชญา • 14 คำตอบ
คำตอบ (14)