ความคิดเห็นบนคำถาม

เป็นอากาศอยู่ในที่ทำงานค่ะ โดนเมินมากๆ คิดอย่างไรจะทำให้เป็นสุขบ้างคะ ?
10 มิ.ย. เวลา 09:27 • ความคิดเห็น • 14 คำตอบ
คำตอบ (14)